ผลการปฎิบัติงานในช่วงปี 2559 – 2560

1.โครงการและกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

 • โครงการตอบแทนคุณแผ่นดินสอนเทควันโดให้เด็กและเยาวชนฟรี
 • โครงการตอบแทนคุณแผ่นดินสอนคณิตศาสตร์และการบ้านฟรี
 • โครงการตอบแทนคุรแผ่นดินสอนภาษาอังกฤษและการบ้านฟรี
 • จัดอบรมการประดับผ้าระบาย และจับจีบในงานพิธีสอนโดยครูจิตอาสา
 • อบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อนำถวายส่งเสด็จ….ฟรี
 • จัดรถตู้บริการรับ-ส่งประชาชนเดินทางร่วมถวายสักการะแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่พระบรมมหาราชวังฯ กรุงเทพฯ
 • จัดชุดเคลื่อนที่ย้อมผ้าดำให้ชาวบ้านที่ยังประสบภัยน้ำท่วมอยู่
 • ทำความดีด้วยใจ ในภาระกิจรับส่งประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฟรี โดยตำรวจจิตอาสา ประชาชน ทหาร
 • จัดตั้งชุดกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยตำรวจจิตอาสา
 • สนับสนุนข้าราชการตำรวจบวชถวายเป็นพระราชกุศลฯ
 • ร่วมกับคณะผู้แทนพระองค์แจกสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ
 • จัดพิธีทำบุญและกิจกรรมคล้ายวันสวรรคตของรัชการที่ ๙

2.โครงการพิทักษรับใช้ประชาชน

 • ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม
 • จัดชุดฟื้นฟูช่วยเหลือวัด โรงเรียน บ้านเรือนประชาชนน้ำลด
 • ร่วมกับข้าราชการตำรวจสภ.บางบาลคิดและทำส้วมฉุกเฉินที่ดีที่สุดระหยัดและสามารถนำกลับมาใช้ได้ในปีต่อไป เมื่อประสบภัยน้ำท่วม
 • นำส้วมฉุกเฉินแจกให้กับประชาชานที่ประสบภัยน้ำท่วม
 • ทำการ์ตูนอนเมชั่น 2D เผยแพร่การประดิษฐ์และการใช้ส้วมฉุกเฉิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • จัดทำ Infographic ในการเตือนภัย , การป้องกันอาชญากรรม และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • จัดรถเข็นผู้สูงอายุไว้บริการประชาชน เมื่อมาติดต่อราชการ
 • จัดบริการแว่นสายตาไว้ให้บริการประชาชน หากถูกใจสามารถนำกลับไปใช้ได้
 • ทำความดีด้วยหัวใจ ในภารกิจรับส่งประชาชนที่ประสบภัยนำท่วม ร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมสพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ฟรี
 • รับแจ้งความนอกสถานที่ ให้คนชราและผู้ป่วยติดเตียง
 • จัดอบรมสอนตัดผมร่วมกับ กศน. ให้ข้าราชการตำรวจ แม่บ้านตำรวจและประชาชนทั่วไปให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนที่มีฐานะยากจนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • เครื่องวัดความพึงพอใจ ประจำสภ.บางบาล
 • ปรับปรุงสถานที่ทำการเพื่อให้ความสะดวกในการติดต่อราชการ

3.โครงการสนับสนุนการป้องกันปราบปราม และเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการดูแลรับใช้ประชาชน

 • ได้อบรม Digital Survey ให้กับข้าราชการตำรวจ
 • ได้อบรมการใช้มือถือในการตรวจพื้นที่ รายงาน ถ่ายภาพระบบ Digital
 • จัดอบรมขับเรือหางยาว สอนโดยวิทยากรจาก ปภ
 • จัดอบรมการช่วยชีวิต CPR ให้กับข้าราชการตํารวจ
 • จัดอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำให้กับข้าราชการตํารวจ
 • จัดทําแผ่นป้ายเตือนภัยให้สภ.พระนครศรีอยุธยา
 • โครงการครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษประจําสภ.บางบาล
 • โครงการครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้กับตํารวจและแม่บ้านตํารวจ
 • โครงการครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษสําหรับประชาชน
 • โครงการครูต่างชาติภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชน
 • แจกแว่นสายตาให้ข้าราชการตํารวจและแม่บ้านตํารวจ
 • ปรับปรุงห้อง ศปก.ของสภ.บางบาลให้ทันสมัยสามารถรับคําสั่งและบริหารเหตุการณ์ได้ โครงการอาหารกลางวัน
 • จัดทําเครื่องหมายจราจรในสถานีฯเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
 • ทดสอบความรู้ด้านกฎหมายและจราจรกับข้าราชการตํารวจ
 • ถ่ายรูปเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ด้วยตนเอง
 • จัดให้มีการสร้างความเข้าใจอันดีกับข้าราชการตํารวจแม่บ้านและหน่วยงานข้างเคียง และผู้มาติดต่ออยู่เป็นประจํา
 • จัดทําพื้นที่และสถานที่ที่ผู้ติดต่อสามารถมาใช้บริการได้เช่นห้องน้ํา ห้องออกกําลังกาย
 • โครงการตํารวจ DARE. (ของตร.)
 • โครงการครู ๕ นาที (ของตร.)
 • โครงการเดินตามพระบิณฑบาต (ของตร.)
 • โครงการใบสั่งเตือนภัย (ของตร.)
 • โครงการวันนี้ทําดีหรือยัง (ของตร.)
 • โครงการเยี่ยมผู้เสียหายคลายกังวล (ของตร.)
 • โครงการตํารวจเสียงใสป้องกันภัยอาชญากรรม (ของตร.)

4.รับการตรวจเยี่ยม

 • พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมสภ.บางบาล แบบไม่เป็นทางการ
 • พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผบ.ตร และคณะ
 • พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ภ.๑ และคณะ “นายกสมาคมแม่บ้านตํารวจ และคณะ
 • ประธานชมรมแม่บ้านตํารวจภ.๑ และคณะ